Về các hệ thống thuế thu nhập ở Nhật Bản

  Báo Asahi: Báo Nhật Bản tiếng Việt cho người Việt

  BáoAsahi.comVới công dân nước ngoài ở Nhật thì bạn cũng sẽ phải đóng một số loại thuế thu nhập dựa trên thu nhập hàng năm của mình. Hệ thống thuế dành cho người nước ngoài ở Nhật phân loại thành 3 đối tượng dựa trên tư cách lưu trú.

  Phi cư trú (Non-Resident)

  Dành cho những người ở Nhật dưới một năm và không có địa chỉ ở Nhật. Thuế sẽ được tính chỉ các nguồn thu nhập của bạn tại Nhật Bản và không tính các nguồn thu nhập bên ngoài Nhật Bản.

  Cư trú (Non-Permanent Resident)

  Dành cho những người sống dài hạn ở Nhật nhưng chưa có tư cách vĩnh trú. Thuế sẽ được tính với mọi loại thu nhập của bạn trừ những thu nhập ở nước ngoài không chuyển đến Nhật Bản.

  Vĩnh trú (Permanent Resident)

  Là những người có tư cách vĩnh trú ở Nhật. Thuế sẽ được tính trên mọi loại thu nhập của bạn.

  ve-cac-thong-thue-thu-nhap-o-nhat

  Cách tính thuế

  Thuế sẽ được tính dựa trên mức thu nhập phải đóng thuế (taxable income) của bạn, tức là phần thu nhập thực tế của bạn trừ đi mức tối thiểu phải đóng thuế (38 vạn yên). Các loại thuế bạn phải đóng là thuế thu nhập cá nhân, thuế cư trú (của tỉnh và thành phố). Bạn sẽ được giảm thuế nếu như có người phụ thuộc (càng nhiều thì thuế càng được giảm), phí bảo hiểm ngoài các loại bảo hiểm bắt buộc, mức độ ảnh hưởng của thiên tai.

  Nên đọc:  Vài điều cần biết về visa gia đình ở Nhật Bản

  Thuế thu nhập cá nhân 

  Thu nhập vượt khung (Taxable Income)
  Mức đóng thuế

  Thấp hơn 195 vạn yên
  5% thu nhập vượt khung

  195 vạn yên đến 330 vạn yên 
  10% thu nhập vượt khung trừ đi 97,500 yen

  330 vạn yên đến 695 vạn yên
  20% thu nhập vượt khung trừ đi 427,500 yen

  695 vạn yên to 900 vạn yen
  23% thu nhập vượt khung trừ đi 636,000 yen

  900 vạn đến 1800 yen
  33% thu nhập vượt khung trừ đi 1,536,000 yen

  1800 vạn yên đến 4000 vạn yên
  40% thu nhập vượt khung trừ đi 2,796,000 yen

  nhiều hơn 4000 vạn yen
  45% thu nhập vượt khung trừ đi 4,796,000 yen

  Thuế cư trú cấp tỉnh

  Thu nhập vượt khung
  Mức đóng thuế

  Tất cả các mức
  4% thu nhập vượt khung

  Thuế cư trú cấp thành phố thị trấn

  Thu nhập vượt khung
  Mức đóng thuế

  Tất cả các mức
  6% thu nhập vượt khung

  Thuế kinh doanh cá nhân
  (cho trường hợp kinh doanh cá nhân)

  Thu nhập vượt khung
  Mức đóng thuế

  Tất cả các mức
  3% đến 5% thu nhập vượt khung tuỳ theo loại hình kinh doanh

  Nguồn: ISenpai

  BáoAsahi.com

  Tin tức nước Nhật online: Nhật Bản lớn thứ 2 tại Nhật BẢn cập nhật thông tin kinh tế, chính trị xã hội, du lịch, văn hóa Nhật Bản

  Bình luận
  0

  Bình luận