Về các hệ thống thuế thu nhập ở Nhật Bản

0
76

Báo Asahi: Báo Nhật Bản tiếng Việt cho người Việt

BáoAsahi.comVới công dân nước ngoài ở Nhật thì bạn cũng sẽ phải đóng một số loại thuế thu nhập dựa trên thu nhập hàng năm của mình. Hệ thống thuế dành cho người nước ngoài ở Nhật phân loại thành 3 đối tượng dựa trên tư cách lưu trú.

Phi cư trú (Non-Resident)

Dành cho những người ở Nhật dưới một năm và không có địa chỉ ở Nhật. Thuế sẽ được tính chỉ các nguồn thu nhập của bạn tại Nhật Bản và không tính các nguồn thu nhập bên ngoài Nhật Bản.

Cư trú (Non-Permanent Resident)

Dành cho những người sống dài hạn ở Nhật nhưng chưa có tư cách vĩnh trú. Thuế sẽ được tính với mọi loại thu nhập của bạn trừ những thu nhập ở nước ngoài không chuyển đến Nhật Bản.

Vĩnh trú (Permanent Resident)

Là những người có tư cách vĩnh trú ở Nhật. Thuế sẽ được tính trên mọi loại thu nhập của bạn.

ve-cac-thong-thue-thu-nhap-o-nhat

Cách tính thuế

Thuế sẽ được tính dựa trên mức thu nhập phải đóng thuế (taxable income) của bạn, tức là phần thu nhập thực tế của bạn trừ đi mức tối thiểu phải đóng thuế (38 vạn yên). Các loại thuế bạn phải đóng là thuế thu nhập cá nhân, thuế cư trú (của tỉnh và thành phố). Bạn sẽ được giảm thuế nếu như có người phụ thuộc (càng nhiều thì thuế càng được giảm), phí bảo hiểm ngoài các loại bảo hiểm bắt buộc, mức độ ảnh hưởng của thiên tai.

Nên đọc:  Chi phí khi khám chữa bệnh ở Nhật - cách giảm chi phí xuống mức thấp nhất

Thuế thu nhập cá nhân 

Thu nhập vượt khung (Taxable Income)
Mức đóng thuế

Thấp hơn 195 vạn yên
5% thu nhập vượt khung

195 vạn yên đến 330 vạn yên 
10% thu nhập vượt khung trừ đi 97,500 yen

330 vạn yên đến 695 vạn yên
20% thu nhập vượt khung trừ đi 427,500 yen

695 vạn yên to 900 vạn yen
23% thu nhập vượt khung trừ đi 636,000 yen

900 vạn đến 1800 yen
33% thu nhập vượt khung trừ đi 1,536,000 yen

1800 vạn yên đến 4000 vạn yên
40% thu nhập vượt khung trừ đi 2,796,000 yen

nhiều hơn 4000 vạn yen
45% thu nhập vượt khung trừ đi 4,796,000 yen

Thuế cư trú cấp tỉnh

Thu nhập vượt khung
Mức đóng thuế

Tất cả các mức
4% thu nhập vượt khung

Thuế cư trú cấp thành phố thị trấn

Thu nhập vượt khung
Mức đóng thuế

Tất cả các mức
6% thu nhập vượt khung

Thuế kinh doanh cá nhân
(cho trường hợp kinh doanh cá nhân)

Thu nhập vượt khung
Mức đóng thuế

Tất cả các mức
3% đến 5% thu nhập vượt khung tuỳ theo loại hình kinh doanh

Nguồn: ISenpai

BáoAsahi.com

Tin tức nước Nhật online: Nhật Bản lớn thứ 2 tại Nhật BẢn cập nhật thông tin kinh tế, chính trị xã hội, du lịch, văn hóa Nhật Bản

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here