Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Công nghệ thông tin (IT)

  Báo Asahi: Báo Nhật Bản tiếng Việt cho người Việt

  BáoAsahi.com – Công nghệ thông tin ngày càng đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của con người chúng ta hiện nay. Nó chi phối hoạt động của con người dù ít hay nhiều trên các phương diện và góp phần vào sự phát triển của xã hội nói chung.

  tu-vung-tieng-nhat-chuyen-nganh-cong-nghe-thong-tin1

  Vì vậy bạn hãy mau bổ sung vốn từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Công nghệ thông tin để không còn bỡ ngỡ khi bắt gặp chúng nhé!

  Học từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Công nghệ thông tin (IT)

  tu-vung-tieng-nhat-chuyen-nganh-cong-nghe-thong-tin2

  ノートパソコン
  máy tính xách tay

  デスクトップパソコン
  máy tính bàn

  タブレット型コンピューター
  máy tính bảng

  パソコン
  máy tính cá nhân

  画面
  màn hình

  キーボード
  bàn phím

  マウス
  chuột

  モニター
  phần màn hình

  プリンター
  máy in

  無線ルーター
  router

  ケーブル
  dây

  ハードドライブ
  ổ cứng

  スピーカー
  loa

  パワーケーブル
  cáp nguồn

  電子メール
  email/thư điện tử

  メールする
  gửi email

  電子メールを送る
  gửi

  (パソコンの)メールアドレス
  địa chỉ email

  ユーザー名
  tên người sử dụng

  パスワード
  mật khẩu

  返信する
  trả lời

  転送する
  chuyển tiếp

  新着メッセージ
  thư mới

  添付ファイル
  tài liệu đính kèm

  (…を)コンセントにつなぐ
  cắm điện

  (…を)コンセントから外す
  rút điện

  電源を入れる
  bật

  電源を切る
  tắt

  起動する
  khởi động máy

  電源を切る
  tắt máy

  再起動する
  khởi động lại

  tu-vung-tieng-nhat-chuyen-nganh-cong-nghe-thong-tin3

  インターネット
  internet

  ウェブサイト、ホームページ
  trang web

  ブロードバンド
  mạng băng thông rộng

  インターネット接続サービス業者
  ISP (nhà cung cấp dịch vụ internet)

  ファイアウォール
  tường lửa

  ホスティングサーバー
  dịch vụ thuê máy chủ

  無線インターネット
  không dây

  ダウンロードする
  tải xuống

  インターネットを見て回る
  truy cập internet

  ファイル
  tệp tin

  フォルダ
  thư mục

  書類
  văn bản

  ハードウェア
  phần cứng

  ソフトウェア
  phần mềm

  ネットワーク
  mạng lưới

  スクロールアップする、画面上方移動する
  cuộn lên

  スクロールダウンする、画面下方移動する
  cuộn xuống

  ログインする
  đăng nhập

  ログオフする
  đăng xuất

  スペースバー
  phím cách

  ウイルス
  vi rut

  ウイルス対策ソフト
  phần mềm chống vi rut

  プロセッサ速度
  tốc độ xử lý

  メモリー
  bộ nhớ

  ワープロ
  chương trình xử lý văn bản

  データベース
  cơ sở dữ liệu

  表計算ソフト、スプレッドシート
  bảng tính

  印刷する
  in

  (…を)打ち込む
  đánh máy

  小文字
  chữ thường

  大文字
  chữ in hoa

  Nên đọc:  Khu rừng tự sát rợn tóc gáy ở Nhật Bản

  Kết hợp danh sách từ được liệt kê ở bài viết trên đây với việc sử dụng Ứng dụng Minder- Học từ vựng thông minh sẽ giúp bạn ôn tập từ vựng một cách hiệu quả nhất đấy!

  Nguồn: Tiếng Nhật cho mọi người

  BáoAsahi.com

  Tin tức nước Nhật online: Nhật Bản lớn thứ 2 tại Nhật BẢn cập nhật thông tin kinh tế, chính trị xã hội, du lịch, văn hóa Nhật Bản

  Bình luận
  0

  Bình luận