Từ vựng khi đi tàu, tra tàu ở Nhật Bản

  Báo Asahi: Báo Nhật Bản tiếng Việt cho người Việt

  Báo Nhật – Với những bạn chuẩn bị sang Nhật, những từ vựng này sẽ rất có ích đấy!

  I. Khi tra tàu

  電車(でんしゃ): tàu điện

  バース: xe buýt

  地下鉄(ちかてつ): tàu điện ngầm

  終点(しゅうてん):điểm cuối của tuyến tàu

  X線(せん): tuyến tàu X

  始発(しはつ):chuyến tàu xuất phát đầu tiên trong ngày

  終電(しゅうでん): chuyến tàu cuối ngày

  出発(しゅっぱつ):xuất phát

  到着(とうちゃく):điểm đến

  X経由(けいゆ): lộ trình đi qua điểm X

  乗り換え(のりかえ):đổi tàu

  1

  X方面(ほうめん):tàu đi về hướng X (không nhất thiết là điểm cuối)

  X行き(Xゆき):tàu đi về hướng X (điểm cuối)

  検索(けんさく): tìm kiếm

  特急()とっきゅう):tàu tốc hành

  快速(かいそく): tàu nhanh

  普通(ふつう):tàu chậm

  急行(きゅうこう):tàu nhanh

  II. Trong nhà ga

  窓口(まどぐち):quầy bán vé

  乗り場(のりば):điểm lên tàu

  改札口(かいさつぐち):cửa ra vào ga

  駅(えき): ga tàu

  切符(きっぷ):vé tàu

  バース亭(てい):điểm chờ xe buýt

  タクシー乗り場(たくしーのりば):điểm bắt taxi

  III. Trên tàu

  座席(ざせき):chỗ ngồi

  自由席(じゆうせき): ghế tự do

  指定席(していせき):ghế chỉ định được đặt trước

  3

  特急券(ときゅうけん):vé đi tàu tốc hành

  Nguồn: Theo isenpai.jp

  Nên đọc:  Nhật Bản: Chuyện lớn về “nhà rác”

  BáoAsahi.com

  Tin tức nước Nhật online: Nhật Bản lớn thứ 2 tại Nhật BẢn cập nhật thông tin kinh tế, chính trị xã hội, du lịch, văn hóa Nhật Bản

  Bình luận
  0

  Bình luận