Wednesday, April 24, 2019
Home Tags ý thứ người nhật

Tag: ý thứ người nhật

Người Nhật băng qua đường sắt như thế nào?

BáoAsahi.com – Người Nhật luôn cẩn thận, cho xe chạy chậm khi đến các điểm giao nhau với đường sắt, quan sát rồi mới...

MOST POPULAR