Friday, June 21, 2019
Home Tags Sách “Haikyo: Những tàn tích hiện đại của Nhật Bản”

Tag: sách “Haikyo: Những tàn tích hiện đại của Nhật Bản”

Tàn tích bỏ hoang phía sau Nhật Bản

BáoAsahi.com – Trong cuốn sách “Haikyo: Những tàn tích hiện đại của Nhật Bản”, nhiếp ảnh gia Shane Thoms đã ghi lại hình ảnh...

MOST POPULAR