Wednesday, June 26, 2019
Home Tags Hỏa lực

Tag: hỏa lực

Súng cối vũ khí hỏa lực trong chiến tranh thế giới...

BáoAsahi.com – Từ trước Chiến tranh Thế giới thứ hai, Quân đội Nhật Bản đã được trang bị một loại cối khá đặc biệt...

MOST POPULAR