Việt Nam: Lần đầu tiên phát hiện đồng tiền xu cổ Nhật Bản

BáoAsahi.com – Mới đây, trong quá trình khảo sát sưu tầm các tài liệu hiện vật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, các nhà nghiên cứu khảo cổ học đã phát hiện một số đồng tiền xu cổ Nhật Bản, có niên đại ϑào thế kỷ XVII… Đây ɭà lần đầu tiên Hà Tĩnh phát … Đọc tiếp