Wednesday, June 19, 2019
Home Tags Các từ hỏi lý do

Tag: các từ hỏi lý do

Cách sử dụng các từ để hỏi lý do 「どうして」、「なんで」、「なぜ」

BáoAsahi.com – Cùng dùng để hỏi nguyên nhân, lí do nhưng tiếng Nhật có nhiều hơn một phó từ với ý nghĩa “Vì sao/...

MOST POPULAR