Wednesday, June 19, 2019
Home Tags Bóc lột lao động

Tag: bóc lột lao động

Tu nghiệp sinh nước ngoài đối mặt môi trường nguy hiểm...

BáoAsahi.com – Số liệu 22 tu nghiệp sinh tử vong liên quan tới điều kiện làm việc tại Nhật cho thấy môi trường khó...

MOST POPULAR