Monday, June 17, 2019
Home Tags Bộ thủ kanji

Tag: bộ thủ kanji

214 bộ thủ Hán tự (Kanji) trong tiếng Nhật

BáoAsahi.com – Khi học kanji, việc học các bộ rất quan trọng. Nếu học thuộc toàn bộ 214 bộ chữ kanji thì việc học...

MOST POPULAR