Monday, June 17, 2019
Home Tags Bằng lái xe

Tag: bằng lái xe

Thủ tục đổi bằng lái xe Việt Nam sang bằng lái...

BáoAsahi.com – Bài viết dựa trên hướng dẫn từ website của Sở cảnh sát tỉnh Kanagawa (Tài liệu tiếng Việt: https://www.police.pref.kanagawa.jp/eng/e_pic/eng83013_06.pdf)I. Điều kiện Bằng lái xe Việt...

MOST POPULAR