Wednesday, June 19, 2019
Home Tags Bài 1

Tag: bài 1

Ngữ pháp tiếng Nhật N3 – Bài 1

BáoAsahi.com – Các cách biểu đạt hành động xảy ra đồng thời, cùng lúc trong tiếng Nhật1.     ~うちに (trong lúc)Ý nghĩa: ~うちに có thể dùng với 2...

MOST POPULAR