Wednesday, June 19, 2019
Home Tags 108 tiếng chuông

Tag: 108 tiếng chuông

Nghe chuông đêm giao thừa ở Kyoto (phần 2)

BáoAsahi.com – Ở Kyoto, vào đêm giao thừa có rất nhiều ngôi chùa sẽ đánh lên 108 tiếng chuông để xua đi 108 nỗi...

MOST POPULAR