Nóng: Nhật Bản đã thông qua quy định mới về mức lương tối thiểu tăng khoảng 3%

  Báo Asahi: Báo Nhật Bản tiếng Việt cho người Việt

  BáoAsahi.com – Nhật Bản đã thông qua quy định mới về mức lương tối thiểu ở từng tỉnh. Theo đó mức lương tối thiểu ở Nhật đã tăng khoảng 3% năm thứ 3 liên tiếp.

  39023707_1082719438552284_1677727728918331392_n

  Lương tối thiểu theo giờ ở một số tỉnh như sau

  Tokyo: 985 yên

  Osaka: 936 yên

  Kyoto: 882 yên

  Fukuoka: 814 yên

  Aichi: 898 yên

  Saitama: 898 yên

  Hokkaido: 835 yên

  Hiroshima: 844 yên

  Chiba: 895 yên

  Kanagawa: 983 yên

  Hyogo: 871 yên

  Nguồn: iSenpai

  Nên đọc:  Tokyo trong ngày tuyết rơi đầu mùa

  BáoAsahi.com

  Tin tức nước Nhật online: Nhật Bản lớn thứ 2 tại Nhật BẢn cập nhật thông tin kinh tế, chính trị xã hội, du lịch, văn hóa Nhật Bản

  Bình luận
  0

  Bình luận