Nóng: Nhật Bản đã thông qua quy định mới về mức lương tối thiểu tăng khoảng 3%

BáoAsahi.com – Nhật Bản đã thông qua quy định mới về mức lương tối thiểu ở từng tỉnh. Theo đó mức lương tối thiểu ở Nhật đã tăng khoảng 3% năm thứ 3 liên tiếp.

39023707_1082719438552284_1677727728918331392_n

Lương tối thiểu theo giờ ở một số tỉnh như sau

Tokyo: 985 yên

Osaka: 936 yên

Kyoto: 882 yên

Fukuoka: 814 yên

Aichi: 898 yên

Saitama: 898 yên

Hokkaido: 835 yên

Hiroshima: 844 yên

Chiba: 895 yên

Kanagawa: 983 yên

Hyogo: 871 yên

Nguồn: iSenpai

Viết một bình luận