mtv 06/09/2018 06:36
Thumb lg 1bce27fa 3c3c 47e8 a4c6 d0c8ac419bc9

尊敬語 – Tôn kính ngữ trong tiếng Nhật

BáoAsahi.com – Ngoài tác phong làm việc vô cùng nghiêm túc và luôn đúng giờ, người Nhật còn nổi tiếng với phong cách giao tiếp lịch sự mà biểu hiện cao nhất chính là Kính ngữ (敬語―けいご). ** Khái quát: Kính ngữ được phân chia...

publish 06/09/2018 06:36

尊敬語 – Tôn kính ngữ trong tiếng Nhật

BáoAsahi.com – Ngoài tác phong làm việc vô cùng nghiêm túc và luôn đúng giờ, người Nhật còn nổi tiếng với phong cách giao tiếp lịch sự mà biểu hiện cao nhất chính là Kính ngữ (敬語―けいご). ** Khái quát: Kính ngữ được phân chia...


Báo Asahi: Báo Nhật Bản tiếng Việt cho người Việt

BáoAsahi.com – Ngoài tác phong làm việc vô cùng nghiêm túc và luôn đúng giờ, người Nhật còn nổi tiếng với phong cách giao tiếp lịch sự mà biểu hiện cao nhất chính là Kính ngữ (敬語―けいご).

** Khái quát: Kính ngữ được phân chia làm 3 loại: Tôn kính ngữ, Khiêm nhường ngữ và Lịch sự ngữ.

I. Tôn kính ngữ – 尊敬語:

1, Các trường hợp sử dụng:

Sử dụng khi đề cập tới hành động, trạng thái của người ở vị trí cao hơn, ở trên mình hoặc những đối tượng đặc biệt như khách hàng, đối tác… trong những bối cảnh, trường hợp trang trọng.

2, Các cách biến đổi:

Ví dụĐộng từ đặc biệt– いる・行く・来る→ いらっしゃる– 食べる・飲む→ 召し上がる– 言う→ おっしゃいます– 見る→ ご覧になる– 知っている→ ご存知です– する→ なさる

– 今晩はお宅にいらっしゃるでしょう。
Tối nay ngài có ở nhà chứ ạ?– 和食を召し上がります。お酒も召し上がります。
Mời quý khách sử dụng món ăn truyền thống washoku. Mời quý khách sử dụng rượu sake.– お名前は何とおっしゃいますか。
Xin hãy cho biết tên của anh là gì ạ?– あの方をご存知ですか。
Anh có biết vị kia là ai không?
…お / ご~になる
– 待つ→ お待ちになる– 掛ける→ お掛けになる– 帰る→ お帰りになる– 卒業する→ ご卒業になる

– 今日は何時ごろおかえりになりますか。
Hôm nay mấy giờ anh về?– 何年に大学をご卒業になったのですか。
Khi nào thì anh/chị tốt nghiệp đại học?
…Dạng bị động:
れ / られ
– 待つ→ 待たれる– 掛ける→ 掛けられる– 行く→ 行かれる– する→ される

–  社長は 帰られましたか。
Giám đốc đã về chưa vậy?– 京都へ行かれましたか。
Anh đã đi Kyoto chưa?

3,  Lưu ý:

Thường tôn kính ngữ sẽ kết hợp với các cách nói lịch sự như:「 ~ ていただけませんか」、「~てくださいませんか」、「~させていただきます」、...

- 急用があったから、お電話を使っていただけませんか。
Tôi có việc gấp quá nên có thể mượn tạm điện thoại của anh được không?

- 先生、もう一度説明させていただけませんか。
Xin cô hãy giải thích lại cho em một lần nữa.

Nguồn: Nhật ngữ Kosei

BáoAsahi.com

Tin tức nước Nhật online: Nhật Bản lớn thứ 2 tại Nhật BẢn cập nhật thông tin kinh tế, chính trị xã hội, du lịch, văn hóa Nhật Bản

Author

Thumb lg 81af8c9f cff0 42f2 90f1 69da2678e68f

mtv

Bình luận Ic comment spice
0

Ic post comment off
Bình luận

Đăng bình luận

‘Nếu bạn thích bài viết này, hãy "like" nó ’

Trở nên phổ biến từ baoasahi.com

Bài viết có liên quan


Bài gởi có liên quan