Một số lưu ý về các ký tự và dấu trong tiếng Nhật

  Báo Asahi: Báo Nhật Bản tiếng Việt cho người Việt

  BáoAsahi.com – Tiếng Nhật cũng như tiếng Việt, đều có những ký tự và dấu để trợ giúp cho văn bản. Học kĩ ký tự và dấu sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc viết văn bản tiếng Nhật cũng như cách đọc.

  Tên các loại ký tự thông dụng trong tiếng Nhật

  Dấu chấm:ドット、てん

  Dấu gạch dưới: したせん(アンダーライン)

  Dấu phẩy: とうてん

  Dấu gạch ngang: なかせん(ダッシュ、ハイフン)

  A còng @: アットマーク

  Dấu gạch chéo: フラッシュ

  Dấu hỏi: ぎもんふ

  Dấu cộng: プラス

  Dấu chấm cảm: かんたんふ

  Dấu trừ: マイナス

  Dấu chấm phẩy: セミコロン

  Ngoặc đơn: カッコ

  Dấu 2 chấm: コロン

  Dấu móc: 中かっこ

  Ngoặc vuông: 大かっこ

  Phần trăm: パーセント

  Ngoặc kép: かぎかっこ

  Dấu “và”: アンバサンド

  Dấu sao: 星印

  Dấu lớn hơn: より大きい

  Dấu bé hơn: より小さい

  Dấu thăng: シャープ、ナンバー

  Dấu 3 chấm: 3点リーダ

  Dấu mũi tên: やじるし

  Dấu bằng: イコール

  Trong bảng chữ cái tiếng Nhật có sử dụng 2 dấu để tạo thành âm đục đó là: てんてん( ”)và まる(。). Hai dấu này được thêm vào bên phải của chữ cái.

  1. てんてん( ”): sẽ được thêm vào các hàng KA, SA, TA, HA để tạo thành âm đục:

  Với Hiragana:

  KA, KI, KU, KE, KO -> が、ぎ、ぐ、げ、ご

  SA, SHI, SU, SE, SO -> ざ、じ、ず、ぜ、ぞ

  TA, CHI, TSU, TE, TO -> だ、ぢ、づ、ぜ、ぞ

  HA, HI, HU, HE, HO -> ば、び、ぶ、べ、ぼ

  Với Katakana: ta cũng có cách ghép tương tự với hàng カ、サ、タ、ハ

  Với các âm ghép ta cũng có cách ghép tương tự:

  KYA, KYU, KYO -> ぎゃ、ぎゅ、ぎょ

  SHA, SHU, SHO -> じゃ、じゅ、じょ

  CHA, CHU, CHO -> ぢゃ、ぢゅ、ぢょ

  Nên đọc:  Không chỉ có mùa hoa anh đào Nhật Bản mới rực rỡ mà ẩm thực với hương vị hoa anh đào cũng đẹp mắt không kém

  HYA, HYU, HYO -> びゃ、びゅ、びょ

  Lưu ý: hiện nay người ta rất hiếm dùng ぢゃ、ぢゅ、ぢょ

  2. Với まる(。): sẽ được thêm vào phía bên phải của hàng HA

  HA, HI, HU, HE, HO -> ぱ、ぴ、ぷ、ぺ、ぽ

  Với Katakana ta cũng có cách ghép tương tự với hàng ハ

  Với các âm ghép ta cũng có cách ghép tương tự

  HYA, HYU, HYO -> ぴゃ、ぴゅ、ぴょ

  Nguồn: Dekiru

  BáoAsahi.com

  Tin tức nước Nhật online: Nhật Bản lớn thứ 2 tại Nhật BẢn cập nhật thông tin kinh tế, chính trị xã hội, du lịch, văn hóa Nhật Bản

  Bình luận
  0

  Bình luận