Monday, June 17, 2019

Văn Hóa Nhật Bản

Jav là gì, Oppa là gì, Wibu là gì, shounen là gì, aegyo là gì nào cùng baoashahi.com tìm hiểu ý nghĩa của các từ này trong tiếng Nhật nhé!

MOST POPULAR