30 từ vựng quan trọng phải biết khi đi tàu, tra tàu tại Nhật Bản

| Học Tiếng Nhật | Tag:

  Báo Asahi: Báo Nhật Bản tiếng Việt cho người Việt

  BáoAsahi.com – Với những bạn chuẩn bị sang Nhật, những từ vựng này sẽ rất có ích đấy!

  I. Khi tra tàu

  電車(でんしゃ): tàu điện
  バース: xe buýt
  地下鉄(ちかてつ): tàu điện ngầm
  終点(しゅうてん):điểm cuối của tuyến tàu
  X線(せん): tuyến tàu X
  始発(しはつ):chuyến tàu xuất phát đầu tiên trong ngày
  終電(しゅうでん): chuyến tàu cuối ngày
  出発(しゅっぱつ):xuất phát
  到着(とうちゃく):điểm đến
  X経由(けいゆ): lộ trình đi qua điểm X
  乗り換え(のりかえ):đổi tàu

  2

  X方面(ほうめん):tàu đi về hướng X (không nhất thiết là điểm cuối)
  X行き(Xゆき):tàu đi về hướng X (điểm cuối)
  検索(けんさく): tìm kiếm
  特急()とっきゅう):tàu tốc hành
  快速(かいそく): tàu nhanh
  普通(ふつう):tàu chậm
  急行(きゅうこう):tàu nhanh

  II. Trong nhà ga

  窓口(まどぐち):quầy bán vé

  3

  乗り場(のりば):điểm lên tàu
  改札口(かいさつぐち):cửa ra vào ga
  駅(えき): ga tàu
  切符(きっぷ):vé tàu
  バース亭(てい):điểm chờ xe buýt
  タクシー乗り場(たくしーのりば):điểm bắt taxi

  III. Trên tàu

  座席(ざせき):chỗ ngồi
  自由席(じゆうせき): ghế tự do
  指定席(していせき):ghế chỉ định được đặt trước
  特急券(ときゅうけん):vé đi tàu tốc hành

  4

  Nguồn: Isenpai

  Nên đọc:  Top trường Nhật ngữ ở Nagoya 2020

  BáoAsahi.com

  Tin tức nước Nhật online: Nhật Bản lớn thứ 2 tại Nhật BẢn cập nhật thông tin kinh tế, chính trị xã hội, du lịch, văn hóa Nhật Bản

  Bình luận
  0

  Bình luận